भूमी सम्बन्धी समस्या समाधान आयाेग जिल्ला समिति राेल्पाकाे सूचना स्थानिय निकायका कर्मचारीहरुको लागी २०७३ ज्येष्ठ २१ र २२ गते आयोजना गरीएको सुचना, संचार तथा प्रविधी सम्वन्धी आधारभुत तालिमको प्रतिवेदन रोल्पा जिविस LGCDP Focal Persion को परिक्षा कार्यक्रमको मिति संशोधन सम्वन्धमा परिक्षा कार्यक्रमको मिति संशोधन सम्वन्धमा २० औं रोल्पा जिल्ला परिषद् सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना पश्चिम नेपाल ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ परियोजनाको लागि Syllabus रोल्पा जिल्ला विकास समिति अन्तर्गत सञ्चालित पश्चिम नेपाल ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ परियोजना दोस्रो चरण कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्नको लागि आवेदन परेका उमेद्वारहरुको shortlist

कार्यालयको शाखागत कार्य विवरण

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय रोल्पाका मुख्य शाखाहरु

रोल्पा जिल्ला २०१८ सालमा स्थापना भएपछि जिल्ला पंचायत सचिवालयको रुपमा यस कार्यालयको स्थापना भएको हो । २०५९ सालसम्म जनप्रतिनिधिमूलक रहेको

र उक्त मितिदेखि निर्वाचित जनप्रतिनिधि विहिन यस निकायबाट जिल्लाको समग्र विकासको (आर्थिक,सामाजिक,प्रशासनिक आदि) लागि र जनताको सेवा सुविधा

प्रवाहका लागि निम्न अनुसार शाखा तथा उपशाखाहरु कायम रहेका छन् ।

क्र.स. शाखा सम्पादन गरिने मूख्य क्रियाकलापहरु
प्रशासन शाखा कार्यालयको दैनिक कामकाजको जिम्मेवारी लिनुका साथै कर्मचारीहरुको ब्यवस्थापन सम्वन्धी कार्य ।
लेखा शाखा कार्यालयको आर्थिक क्रियाकलापसंग सम्वन्धित राजश्व विनियोजन र धरौटी सम्वन्धी कार्य ।
सूचना शाखा तथा जिल्ला सूचना अभिलेख केन्द्र सूचनाहरुको अद्यावधिक, प्रकाशन, सूचना प्रवाह सम्वन्धी व्यवस्थापकीय कार्य ।
सामाजिक विकास शाखा सामाजिक विकाससंग सम्वन्धित तथा गैससहरु र आदिवासी जनजाति, महिला, दलितसंग सम्पर्क समन्वय एवम

तत्सम्वन्धी व्यवस्थापकीय कार्य ।

योजना शाखा समग्र योजनाहरुको छनौट,स्वीकृति,अद्यावधिक र प्रतिवेदन सम्वन्धी कार्य ।
आलेप शाखा जिविस,गाविस तथा निक्षेपित कार्यालय र कार्यक्रमहरुको आन्तरिक लेखा परीक्षण सम्वन्धी व्यवस्थापकीय कार्य ।
स्थानीय विकास कोषको

सचिवालय

स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार सामाजिक परिचालन सवन्धी व्यवस्थापकीय कार्य ।
दुर्गम क्षेत्र विकास समिति छनौट भएका दुर्गम गाविसहरुमा पूर्वाधार निर्माण सम्वन्धी कार्य ।
जिल्ला प्राविधिक कार्यालय स्वीकृत बजेट तथा जिल्ला परिषद्बाट पारित भएका योजनाहरुको समग्र प्राविधिक पक्षका व्यवस्थापन सम्वन्धी

कार्य

१० जिल्ला उर्जा तथा वातावरण

शाखा

सम्भावित साना जलविद्युत एवम् वैकल्पिक उर्जा र वातावरण सम्वन्धी कार्य ।
११ राजश्व शाखा जिल्लाको आन्तरिक आय अभिवृद्धि सम्वन्धी कार्य ।
१२ जिन्सी शाखा जिन्सीको सम्पूर्ण व्यवस्थापकीय कार्य ।
१३ दर्ता चलानी/जनसम्पर्क शाखा दैनिक पत्रव्यवहार तथा जनसम्पर्क सम्वन्धी कार्य ।

 


Skip to toolbar