भूमी सम्बन्धी समस्या समाधान आयाेग जिल्ला समिति राेल्पाकाे सूचना स्थानिय निकायका कर्मचारीहरुको लागी २०७३ ज्येष्ठ २१ र २२ गते आयोजना गरीएको सुचना, संचार तथा प्रविधी सम्वन्धी आधारभुत तालिमको प्रतिवेदन रोल्पा जिविस LGCDP Focal Persion को परिक्षा कार्यक्रमको मिति संशोधन सम्वन्धमा परिक्षा कार्यक्रमको मिति संशोधन सम्वन्धमा २० औं रोल्पा जिल्ला परिषद् सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना पश्चिम नेपाल ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ परियोजनाको लागि Syllabus रोल्पा जिल्ला विकास समिति अन्तर्गत सञ्चालित पश्चिम नेपाल ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ परियोजना दोस्रो चरण कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्नको लागि आवेदन परेका उमेद्वारहरुको shortlist

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
जिल्ला स्तरीय वार्षिक सममक्षा गोष्ठीको प्रगति प्रतिेवेदन आ.व. २०७२-०७३ वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७३-०५-२६ सुचनाशाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला स्तरीय वार्षिक सममक्षा गोष्ठीको प्रगति प्रतिेवेदन आ.व. २०७२-०७३
रोल्पा जिल्लाको आ.व. २०७१/७२ को वार्षिक शमिक्षाको सारांस प्रतिवेदन वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७२-०५-०१ सुचना साखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
वार्षिक शमिक्षाको सारांस प्रतिवेदन
रोल्पा जिल्लाको आ.व. २०७१/७२ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७२-०५-०१ सुचना साखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन
रोल्पा जिल्लाको आ. व. २०७०।७१ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७१-०५-०१ सुचना साखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन
रोल्पा जिल्लाको अा‍ ब २०६९/०७० काे वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७०-०५-०१ सुचना साखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन
रोल्पा जिल्लाको अा‍ ब २०६८/०६९ काे वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०६९-०५-०१ सुचना साखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन
रोल्पा जिल्लाको आ.व. २०६७/०६८ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०६८-०५-०१ सुचना साखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन
रोल्पा जिल्लाको आ.व. २०६६/०६७ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०६७-०५-०१ सुचना साखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन
रोल्पा जिल्लाको आ.व. २०६५/०६६ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०६६-०५-०१ सुचना साखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन
Skip to toolbar