भूमी सम्बन्धी समस्या समाधान आयाेग जिल्ला समिति राेल्पाकाे सूचना स्थानिय निकायका कर्मचारीहरुको लागी २०७३ ज्येष्ठ २१ र २२ गते आयोजना गरीएको सुचना, संचार तथा प्रविधी सम्वन्धी आधारभुत तालिमको प्रतिवेदन रोल्पा जिविस LGCDP Focal Persion को परिक्षा कार्यक्रमको मिति संशोधन सम्वन्धमा परिक्षा कार्यक्रमको मिति संशोधन सम्वन्धमा २० औं रोल्पा जिल्ला परिषद् सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना पश्चिम नेपाल ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ परियोजनाको लागि Syllabus रोल्पा जिल्ला विकास समिति अन्तर्गत सञ्चालित पश्चिम नेपाल ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ परियोजना दोस्रो चरण कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्नको लागि आवेदन परेका उमेद्वारहरुको shortlist

न्युनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापन


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
आ.व. 074-75 को लागि वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमाको मार्गदर्शनहरु न्युनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापन 2073-08-24 सुचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. 074-75 को लागि वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमाको मार्गदर्शनहरु
आ.वय 072-73 को वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमाको सुचकहरु न्युनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापन 2072-07-20 सुचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.वय 072-73 को वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमाको सुचकहरु
आ.वय 072-73 को वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमाको मार्गदर्शन न्युनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापन 2072-07-20 सचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.वय 072-73 को वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमाको मार्गदर्शन
Skip to toolbar